Informacje z życia klubu

Wybór Prezydenta Elekta i Zarządu na kadencję 2007/2008

Wybór Prezydenta Elekta i Zarządu na kadencję 2007/2008
11 Gru 2006

Dnia 11 grudnia 2006 roku odbyło się Walne Zebranie Klubu Rotary podczas którego członkowie Klubu dokonali wyboru Prezydenta-elekta na kadencję 2008-2009. Ponadto wybrany został Zarząd Klubu na kadencję 2007-2008 oraz członkowie Komisji Rewizyjnej kadencji 2007-2008.

Prezydent-elekt 2008-2009: Zbigniew Wierowski

Zarząd Klubu 2007-2008
Wiceprezydent: Marek Kamiński
Skarbnik: Stanisław Kryszewski
Sekretarz: Tomasz Grabowski
Członkowie Zarządu: Tomasz Balcerowski, Sławomir Chmiel
Strażnik Godła: Antoni Wierciński

Komisja Rewizyjna 2007-2008:
Mirosław Domosławski,Krzysztof Madajewski,Jerzy Melloch.