Informacje z życia klubu

Spotkanie z Wiceprezydentem Miasta Gdańska Panem Wiesławem Bielawskim oraz Przewodniczącym Rady Miasta Gdańska Panem Bogdanem Oleszek

Spotkanie z Wiceprezydentem Miasta Gdańska Panem Wiesławem Bielawskim oraz Przewodniczącym Rady Miasta Gdańska Panem Bogdanem Oleszek
22 Mar 2010

W dniu 22 marzec 2010  gośćmi naszego poniedziałkowego spotkania byli Wiceprezydent m. Gdańska ds. zagospodarowania przestrzeni miejskiej p. Wiesław Bielawski oraz Przewodniczący Rady Miasta Gdańska p. Bogdan Oleszek.
Prezydent Bielawski poinformował o zaskakującym nas wszystkich fakcie, iż z punktu widzenia urbanistycznego Gdańsk jest najlepiej zaplanowanym przestrzennie miastem w Polsce. Przedstawił też problemy władz lokalnych z realizacją inwestycji, zwłaszcza przemysłowych, oprotestowywanych przez lokalne społeczności. Mówił także o toczących się inwestycjach w infrastrukturę miejską.
Przewodniczący Oleszek podał przykłady problematyki którą zajmuje się Rada Miasta.
Prezydent klubu przedstawił ideę ustawienia w mieście makiety wyselekcjonowanego zabytku(ów), która posłużyłaby osobom niedowidzącym poznać zabytki Gdańska. Makieta miałaby być zaprojektowana i wykonana wysiłkiem klubu, natomiast miasto zapewniłoby stronę formalną i techniczną ustawienia makiety. Przedstawiciele samorządu lokalnego z entuzjazmem odnieśli się do tego pomysłu.

dd433065f719005c712ae57363ba78de

2ddfc9ce93364e27658ed4ffb2802108

884e00b1d3d2d7437e30d34a31174405