Informacje z życia klubu

Youth Exchange Officers spotkali się w Toruniu

17 Wrz 2015

28-30 sierpnia 2015 w Toruniu odbyło się coroczne spotkanie klubowych i dystryktalnych oficerów wymiany młodzieżowej (Youth Exchange Officers). Nasz Klub reprezentował Dominik Lis.

 

Spotkanie dotyczyło bieżących spraw związanych z programem wymian jak i planem pracy z obecnie przebywającymi w Polsce studentami wymiany długoterminowej (11 miesięcy). Gościliśmy 58 uczestników reprezentujących rozmaite narodowości i kultury. W tym roku wśród uczestników przeważa młodzież z USA, Brazylii, Meksyku, Tajwanu, natomiast mniejszość stanowią obywatele Francji, Włoch, Kolumbii, Chile, Kanady, Australii  oraz Argentyny.

 

Wszystkie Kluby Rotary winny w swoim działaniu uwzględnić następujące aspekty:

  • zaangażowanie całego Klubu w organizowanie „życia” studenta przebywającego pod opieką Klubu – uczestnictwo w spotkaniach klubowych, organizowanych  imprezach oraz programach klubowych,
  • odpowiedzialność za naukę języka polskiego – dodatkowy kurs językowy,
  • standaryzacja procesów rekrutacyjnych jak i finansowo-księgowych,
  • zapewnienie studentom wsparcia i opieki – zalecana ilość studentów wymiany długoterminowej pod opieką jednego Klubu to 3 osoby, górna granica wynosi 8 osób.

 

Nowatorskim środkiem w naszym dystrykcie jest wprowadzenie egzaminu z języka polskiego dla osób z wymiany pod koniec roku, czyli w grudniu 2015 r. Celem nowego obostrzenia jest chęć poprawienia zdolności komunikacyjnej studentów przybyłych na wymianę do Polski. Każdy z uczestników Rotary Youth Exchange będzie mógł dwukrotnie podejść do egzaminu. Jeśli nie otrzyma pozytywnego wyniku będzie musiał opuścić program RYE.

 

Zjazd YEO zakończyło się wspólnym biesiadowaniem plenerowym w Grudziądzu zorganizowanym przez nowo powstały RC Grudziądz Centrum. Zgodnie z tradycją, podczas spotkania zostały przekazane proporczyki na ręce Prezydenta RC Grudziądz Centrum, w tym proporczyk Rotary Club Gdańsk-Sopot-Gdynia.