Informacje z życia klubu

30 Sie 2016

XV CHARYTATYWNY TURNIEJ GOLFOWY ROTARY

mamy już za sobą. Było to niezapomniane wydarzenie. Wystarczy spojrzeć na ujmujące zdjęcia, opublikowane przez Macieja Kosycarza. Potwierdzają one, że wiele osób jest wrażliwych na los tych, którzy oczekują rotariańskiej pomocy. Zdjęcia te pokazują także radość uczestników z tego wydarzenia. Pomagać innym można także zabawą. W turnieju golfowym uczestniczyli nie tylko profesjonaliści.  W turnieju tym mógł uczestniczyć każdy, kto przybył na nasze spotkanie. Wiele osób miało okazję do nauki  gry w golfa, co dokumentują zdjęcia. Było wiele cennych nagród. Dochód z tego wyjątkowego wydarzenia w całości zostanie przeznaczony na pomoc dla osób cierpiących, na stypendia dla utalentowanej młodzieży, której nie stać na rozwijanie ich wyjątkowych talentów, czy też na dalszą realizację projektu „zobaczyć świat rękoma”, dedykowanego dla osób nie widzących lub z inną wadą wzroku ograniczającą ich widzenie.

Dziękuję wszystkim  Sponsorom, bez których to wydarzenie nie osiągnęło by zamierzonego celu. Dziękuję także tym, którzy wnieśli swój wkład w organizację turnieju. Dziękuję Kolegom Klubowym oraz  Kolegom z  Rotar Actu i Maciejowi Kosycarzowi. Indywidualne podziękowania kieruję do Antoniego Wiercińskiego, głównego autora tego wspaniałego sukcesu.

Ci zaś, którzy nie zdążyli przelać choćby  najdrobniejszej kwoty na nasze cele charytatywne mogą to uczynić w każdej chwili dokonując wpłaty na Rotary Klub Gdańsk Sopot Gdynia,  konto nr.:

47 1440 1026 0000 0000 0326 2936 za co najpokorniej dziękuje

Prezydent Rotary Club Gdańsk-Sopot-Gdynia

Jan Zacharewicz