Rotary Club International

Programy Fundacji Rotary

Jednym z głównych zadań Fundacji Rotary jest wspomaganie wysiłków Rotary International w wypełnieniu celów i misji Rotary oraz osiągnięciu światowego porozumienia i pokoju poprzez lokalne, krajowe i międzynarodowe programy humanitarne, edukacyjne i kulturalne. Programy i akcje charytatywne działające w ramach Rotary mają zasięg lokalny oraz globalny.
Główne programy o charakterze międzynarodowym realizowane przez Fundację Rotary to:
WALKA Z POLIO – PROGRAM POLIOPLUS
Do 2005 r. zaszczepiono 5 mln osób, które były realnie zagrożone paraliżem. Zaangażowanie Rotary International zachęciło inne organizacje międzynarodowe do rozwiązywania problemu. Współpracując z globalnymi partnerami na rzecz PolioPlus, Rotary International rozwinęło nowy model współpracy publiczno-prywatnej. Na całym świecie ponad 1 mln rotarian wpłaciło środki na rzecz walki z wirusem.
PROGRAM GRANTÓW HUMANITARNYCH I EDUKACYJNYCH
Stypendia ambasadorskie oraz granty dla nauczycieli akademickich, wymiana grup zawodowych, Rotary Centers for International Studies in Peace and Conflict Resolution, Rotary Peace and Conflict Studies (Chulalongkorn University). Projekty te mają za zadanie polepszenie warunków zdrowotnych, łagodzenie głodu oraz podnoszenie poziomu rozwoju osobistego i społecznego.
WALKA O WODĘ – PROGRAM CZYSTA WODA
Walczymy o wodę na całym świecie. Jednym z naszych przodowych działań jest kopanie studni w Gwatemalii
Zapraszamy do odwiedzenia strony Rotary International.