Rotary Club International

FEDERACJA POLSKICH KLUBÓW ROTARY INTERNATIONAL

Członkami każdego z klubów Rotary są przedsiębiorcy, profesjonaliści reprezentujący różne zawody i poglądy oraz na pozór zwyczajni obywatele. Wszystkich Rotarian różniących się ze względu na pochodzenie, wykształcenie, wykonywany zawód, narodowość, łączy jedna rzecz: chęć niesienia pomocy innym ludziom.

Kluby należące do klubów Rotary są zgrupowane w regiony geograficzne, zwane Dystryktami Rotary – Rotary Club Gdańsk-Sopot-Gdynia należy do Federacji Polskich Klubów Rotary International district nr 2230.

 

Misję Service Above Self  (służba ponad wszystko) spełnia 33 tys. klubów na całym świecie łącznie skupiających ponad 1.2 mln zaangażowanych osób. Wszyscy – członkowie oraz kierownictwo Rotary szczebla międzynarodowego i lokalnego, sprawują swe funkcje jako wolontariusze nie pobierający wynagrodzenia za swoją działalność. Rotarianie założyli fundację, by m.in. z własnych składek i dotacji wspierać projekty niosące pomoc społecznościom lokalnym.

Niesienie pomocy humanitarnej, promocja wartości moralnych i etycznych w każdym zawodzie oraz działalność na rzecz pokoju na świecie to tematy bliskie wszystkim członkom Rotary Club GSG, którzy sukcesywnie realizują cele i misję Rotary Club International  aktywnie działając na rzecz społeczności lokalnej m.in. przez organizowane akcje charytatywne oraz uczestniczenie w programach międzynarodowych.