Rotary Club Gdańsk-Sopot-Gdynia

Członkowie

ZARZĄD i OFICEROWIE KLUBU

Prezydent – Grzegorz Dolny

Wiceprezydent – Krzysztof Dolny
Sekretarz – Piotr Jakubiak
Skarbnik – Adam Mieroslawski