Rotary Club Gdańsk-Sopot-Gdynia

Paul Harris Fellow i PDG

Ryszard Kaszuba-Krzepicki

Wojciech Strzelecki

Piotr Wygnańczuk

Krzysztof Balcerzak

Tomasz Grabowski

Marek Kamiński

Stanisław Wilgocki

Janusz Wiśniewski

Piotr Dominiak

Stanisław Wojtysiak

Zbigniew Borkowski

Antoni Wierciński

Zbigniew Gruca

Jerzy Nitka

Wojciech Rybowski

Zbigniew Wierowski

Tomasz Balcerowski

 

PDG 2000-2001 – Ryszard Kaszuba-Krzepicki