Informacje z życia klubu

Zmiany w Zarządzie Rotary Club GSG

30 Paź 2015

26 października w zarządzie naszego klubu zaszły zmiany. Ze względów zdrowotnych Andrzej Krzemiński – dotychczasowy Prezydent Klubu, zrezygnował z pełnionej funkcji. Z tego powodu konieczne było zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu w celu uzupełnienia składu Zarządu Klubu. 

 

Na prośbę Zarządu, dotychczasowy Strażnik Godła, Antoni Wierciński zgodził się kandydować na Prezydenta Klubu oraz pokierować nim do końca kadencji 2015/16. Kandydatura została zaakceptowana podczas Walnego Zebrania właściwie jednomyślnie.

Antoni Wierciński obejmuje tę funkcję już po raz drugi. Poprzednio był Prezydentem Klubu w kadencji 1998/99.

 

Z kolei stanowisko Strażnika Godła objął Zbyszek Borkowski, co także zostało postanowione jednogłośnie podczas Walnego Zebrania.

Zbigniew Borkowski jest jednocześnie Oficerem Dystryktu, i pełni już trzecią kadencję z rzędu funkcję Regionalnego Przedstawiciela Gubernatora na Polskę północno-wschodnią.
Jurek Melloch zrezygnował z powierzonej mu niedawno funkcji Skarbnika Klubu. Podczas Walnego Zebrania zapadła decyzja o zajęciu stanowiska Skarbnika przez Staszka Wojtysiaka, który zgodził się dokończyć bieżącą kadencję, mimo uprzedniego ustąpienia z tej funkcji.